dreamerworker-post-alfa

Priča o Assessmentu Worker I Sanjar

Ko si ti, Worker ili Sanjar?

Sada se sigurno pitaš zašto se ovde nalaze dve reči iz različitih jezika. Na tvoje pitanje postoji divan odgovor koji ćeš dobiti čitanjem ovog teksta.

Šta je ta podela ?

Naše čovečanstvo ima jednu osnovnu podelu u obrascima ponašanja, a to su baš ta dvojica: Worker i Sanjar. Površinska struktura koja ispoljava određene obrasce načina rada i razmišljanja, a u krajnjem ishodu i ponašanja. Često će grupacija Sanjara imati otpor ka razmišljanju pojedinaca koji su Workeri i obratno.

Koja je razlika između Workera i Sanjara?

Dok za Sanjare možemo reći da su ljudi koji više vole da pomisle, pa tek onda da rade, Workeri su oni koji pak to rade totalno drugačije, prvo vole da rade pa tek onda da o tome razmisle.

Ko je uspešniji ?

Čak i najveći ljudi na ovome svetu su zauzimali jedan od ta dva polariteta. Postavlja se pitanje: ” Koji je tu ispravan pristup?” Ako te to zanima, to uvek možeš otkriti na našem projektu.

Zašto koristimo stranu reč za Workera?

Lepota našeg lokalnog dijalekta je naša mogućnost da koristimo strane reči, jer u slučaju reči Worker (eng. radnik), mi smo oslobođeni sveg onog sadržaja koji je zalepljen za reč radnik, koji nas samo može zbuniti. Korišćenjem stranih reči smo oslobođeni sveg tog suvišnog sadržaja za ovaj test.

Kako Worker – Sanjar komuniciraju jedan sa drugim?

Ako te zanima kako to izgleda pogledaj obavezno video Tesla i Edison.

Kako da znam gde sam ja na skali Worker-Sanjar?

Ako li želiš saznati gde se nalaziš u toj podeli čovečanstva, možeš popuniti Assessment koji ti naš Projekat daje na poklon.

Call Now Button