anksioznost-FB-link-share

Kako prevazići – izlečiti Anksioznost?

ZAŠTO DOLAZI DO ANKSIOZNOSTI?

Zamislite dve osobe koje sednu i sočno se ispričaju o raznim stvarima. Ispričaju jedna drugoj ideje i zamisli koje planiraju da sprovedu u svom životu. Dok polako odmiču jedna po jedna priča, odmiču jedna po jedna kafa i kada odu kući te dve osobe počnu osećati prazninu. Po starom Srpskom običaju i navici počnu se baviti posledicom i tim čudnim praznim osećajem koji mladi nazivaju tako stručnim imenom, da nam se čak i sviđa, a nekima do te mere da vole pričati o njoj. Naš um, oh ta čudna sprava koju tako malo poznajemo i razumemo, ona voli definicije. Voli kad joj se nešto objasni u detalje, a kada se objasni to počne da živi. Možda smo nečemu dali život, nečemu što ranije nije bilo. Da li ti se ikada desilo da pošto čuješ neku priču, objašnjenje neke bolesti, tačnije definiciju koji doktori obožavaju, da počinješ da osećaš simptom iste? Dat je nečemu život i tvoje sposobnosti su podredjene i tvoji reursi iskorišćeni u pogrešnom smeru.

A UZ KAFU NAM JE UVEK LEPO DOK NE…..

Da se vratimo na aksioznost, jer sa prethodnom pričom zalazimo duboko u Alfa projekat.

Vraćamo se do one dve osobe sa početka priče. Kao što smo rekli, um zahteva definiciju. Osobe počinju da se pitaju zašto se tako osećaju. Kao što bi jedan moj kolega rekao: “Pretpostavka je majka svih zajeba.” Tako i naše dve osobe počinju pretpostavljati.  Ponekad, u mnogo slučajeva, se ode u krajnost do te mere da osobe čak izgovore da im je druga osoba nešto sipala u kafu. I tu dođemo do dobre lokalne navike da su uvek drugi krivi za naše postupke. Dok je rešenje tako jednostavno. Da bi smo razumeli greške treba znati da je identifikacija iste pola rešenja. Od identifikacije istog uvek počinjemo na našem Alfa projektu. Nakon toga sprovodimo alate koji u trećem delu našeg projekta postaju tehnike. Tehnike u slučaju dotične gore sprovedene reči u naslovu naše priče imaju daleko dosežan uticaj. U gore napisanoj rečenici jedan od tih alata je upotrebljen. Jedino što ti mogu reći pre nego što dodješ i vidiš naš poklon segment edukacije, je da postoji pristup resursima koji se nalaze duboko u nama i dok pričamo o ciljevima i idejama mi prizivamo energiju i volju. Još ako na to dodamo i fizički stimulans u vidu kafe, došli smo na visinu energetske ekstaze. Šta onda osobe gore spomenute misle, da se stečena energija razgovorom može istim i potrošiti?

KAKO IZGLEDA PREVAZIĆI TE STVARI?

Energija je imla drugačije zamisli, one koje mi loše razumemo… Možda energiju nikada nećemo shvatiti ni upoznati, ali sebe bi trebali.

Dođi na edukaciju Alfa projekta i upoznaj se sa samim sobom.

Call Now Button